Najnoviji aranžmani

+381 (0)24 546 444, Vladimira Nazora 9, 24000 Subotica info@capri-travel.rs

Bernardin hoteli Portorož 2019

Bernardin hoteli Portorož 2019

PROGRAM PUTOVANJA

NAPOMENA : boravak  na bazi izabranog broja dana/noći, sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela  ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h).

  1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
  2. do predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.

Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 11:00 h.

PORTOROŽ 2018-2019

You don't have permission to register