Najnoviji aranžmani

+381 (0)24 546 444, Vladimira Nazora 9, 24000 Subotica info@capri-travel.rs

Capri Travel

Adresa: Vladimira Nazora 9, 24000 Subotica
+381 (0)24 546 444, +381(0)60 022 888 9, +381 (0)60 022 888 2
Email:info@capri-travel.rs

PIB: 106429591
Matični broj: 20600292
Račun: 205-179557-58 (Komercijalna banka)

You don't have permission to register